Salmon trolling on Lake Vänern with fishing guide Tommy Nerstrand
Archive

Good fishing yesterday at Vänern and rescue operation of a trollare in need of stalling ...

Regulars and Erik Claes from Vanersborg yesterday got to experience a "actiondag" Vänern in two ways ...

Fishing gave many blows that day but unfortunately it was several fish dropped on the road toward the boat ... When the day was over, we could count two approved fish a salmon and trout, as well as a beautiful wild trout on nearly 6 kg! We were also too short and some time between 11 and 13 was full "action" in the boat!

När klockan närmade sig 14 så fick vi anrop på radion av en trollare som hade motorstopp en bit söder om oss. Vi fick en ungefärlig position och han skulle försöka åtgärda felet själv. Efter en stund till så hör vi att felet kvarstår och vinden var på väg upp… Prognosen för dagen stämde perfekt. Vinden skulle dessutom öka rejält på syd.

Vi tog beslutet av börja plocka upp grejerna och vara beredda på att undsätta trollaren. Ett bra beslut! När vi tagit upp grejerna i motsjö så hör vi att trollaren driver in mot ett grundområde med en massa stenar och grund… Vi sätter full fart i motsjö ner mot positionen och finner trollaren drivandes på väg in mot stenar och grund innanför 2 meterskurvan. Jag fick köra båten och min gäst Claes fick agera matros och ta emot tampen från trollaren. Därefter kunde vi dra han in mot en farled och i lä för Hjortens udde. En härlig känsla infann sig!

There, protected from the wind, he could make solid in a landmark because a friend would pick him up there. Something we had confirmed a little later.

Over & out! / Tommy 0708-807222

Claes with salmon!
In the port of nice fish!
Twirling!
Magician filmed a bit of salvation. The quality is so-so but that time is not the most important ...