Laxtrolling på vänern med fiskeguide Tommy Nerstrand

Vanliga frågor & Svar

 

Fråga 1: Vad händer om det blåser för mycket när vi ska fiska?

Svar 1: Det finns TVÅ alternativ; Vi byter fiskedag eller så byter vi fiskevatten till ett mer vindskyddat fiske. Beslut gällande acceptabla vindstyrkor osv. tas av oss och baseras på senaste väderprognoserna. Helst dagen innan fisket eftersom äldre prognoser inte går att lita på. Våra fiskegäster måste vara beredda på att byta fiskedag p.g.a. vindförhållanden. Att bara ha ett enda datum som fungerar för gruppen fungerar inte. Flexibilitet är ett måste för ett innanhav som Vänern.

Fråga 2: Hur många timmar fiskar vi?

Svar 2: Beror på typ av fiske. Laxtrolling Vänern och Trolling i sjöarna är ca 7 timmars fiske + transporttid till fiskeplatsen. Flytringsfisket ca 5 timmar. Se vidare på respektive fiske.

Fråga 3: Lämnar ni fångstgaranti?!

Svar 3: Nej, men det är ytterst sällan vi återvänder helt utan fisk! I begreppet ”sportfiske” finns ju alltid en risk att fisken vägrar hugga…Titta gärna på vår nyhetssida. Där visas de senaste fiskedagarnas resultat!

Fråga 4: Hur betalar vi?

Svar 4: Vi skickar räkning som ska betalas innan fisket. Kontant betalning mot kvitto går också bra.

Fråga 5: Behöver jag ta med någon egen utrustning?

Svar 5: Nej, när det gäller trollingfisket så finns allt vi behöver i båten. Vi använder specialanpassad utrustning för bästa möjliga upplevelse! Till flytringsfisket däremot kan man däremot ta med eget spinn- eller haspelspö alternativt flugspö. Annars ingår utrustning även där.

Fråga 6: Hur sent kan jag avboka respektive flytta fiskedagen?

Svar 6: Att boka av hela fiskeupplevelsen kräver vissa regler. Se våra avbokningsregler. Att däremot flytta en inbokad och betald fiskedag till ett annat datum går att göra så sent som dagen före fisket. Viktigt; Att vi snarast möjligt bokar ett nytt datum för fiske.

Fråga 7: Var träffas vi?

Svar 7: Beror på typ av fiske. Vid Laxtrolling på Vänern träffas vi där fisket för tillfället är bäst! Se ”viktiga koordinater” på vår kontaktsida. Vid övriga fiskeupplevelser möts vi i närheten av Bengtsfors. Exakt mötesplats gör vi upp på telefon en eller två dagar före fisket.

På väg ut på Vänern