Laxtrolling på vänern med fiskeguide Tommy Nerstrand
Arkiv

Ett nytt och spännande uppdrag åt Laxfond Vänern!

Som en del redan sett på bl.a. sociala medier så har jag fått ett mycket spännande uppdrag åt Laxfond Vänern! 

Uppdraget är på ca 40% och under två år. Målet är att på olika sätt via insamlingar m.m. förbättra den ”pott” som används till utsättningar av laxsmolt i Vänern. Trenden på laxfisket har varit vikande under flera år pga färre utplanterade 2-åriga smolt direkt i sjön. Något som både jag, mina fiskegäster och alla andra trollingfiskare märkt av.

Sanningen är den att starten på nuvarande höstsäsong har varit allt annat än bra. Sanningen kan oftast endast sägas på ett enda sätt – nämligen precis som den är! Jag och mina guidekollegor runt sjön är helt beroende på att laxfisket fungerar i sjön. Alla övriga trollingfiskare som fiskar för nöjes skull bidrar också till olika intäkter runt sjön (inte minst i båt- och redskapsbranschen!) plus alla uthyrare av boende, restauranger och övrigt näringsliv!

Ett försämrat laxfiske får alltså långt vidare konsekvenser än att det ”bara rycker lite mindre i linorna”!

Jag ser fram emot mitt uppdrag och kommer göra allt jag kan inom ramen för projektet!

Over &Out / Tommy  (En press-info finns att ladda ner i sin helhet här!)